Kui teil esinevad ükskõik millised viirushaiguste tunnused, siis palume koolitustele mitte tulla!

Koduõdede koolitus. I osa. Koduõenduse töökorraldus

Toimumisaeg:
28.-30.09.20 
Vabad kohad: 1
Eesmärk: Koolituse maht kokku 65 tundi (sealhulgas 9 tundi iseseisvat tööd)

Tunnistuse saamiseks tuleb läbida kõik 3 osa ja esitada ning kaitsta iseseisev töö
Kestus: 24 tundi
Sihtrühm: koduõed
Hind km-ga: 160 €
Koht: Koolitusosakonna õppeklass
MC0155 (Magdaleena üksus, C korpus, I korrus)
Tutvustus: Koduõenduse eesmärgid, väärtused ja koduõe roll. Koduõenduse töökorraldus ja tegevusjuhend. Andmekaitse. Litsentsi taotlemine. Koostöö vajadus koduõenduses. Abivahendid. Juhtumikorraldus ja sellega seotud juriidilised aspektid. Koduõenduse dokumentatsioon.