Kultuuriteadlik tervishoiutöötaja naise tervise nimel UUS!

Toimumisaeg:
02.03.20 
Vabad kohad: 2
Eesmärk: tõsta osalejate teadlikkust kultuuride vahelisest suhtlusest
Kestus: 6 tundi
Sihtrühm: arstid, õendustöötajad
Hind km-ga: 90 €
Koht: V.Tuppitsa auditoorium
Ravi üksus, H korpuse I korrus
Koolitajad: Mariel Värk, Jameela Prits Eesti Pagulasabi
Tutvustus: • kuidas oma igapäevaelus tähele panna iseenda sotsiaalkultuurilist tausta ja sellest tekkinud stereotüüpe ja eelarvamusi teiste suhtes;
• kas ja kuidas on võimalik naise tervise eest hoolitsemisel ja ema-lapse terviseseisundi jälgimisel arvestada kultuuriliste eripäradega;
• teisest kultuuriruumist pärit sünnitajate kogemused meie tervishoiuasutustes.