Kui koolitus toimub auditooriumis, palume teil tulla kohale vaid täiesti tervena ning jääda koju ükskõik millise viirushaiguse tunnuste korral

Koduõdede koolitus 2020. VEEBIKOOLITUS

Vabu kohti ei ole.
Vabad kohad tekivad juhul, kui keegi loobub osalemisest.
Tulge aeg-ajalt vaatama.
Eesmärk: Koolituse maht kokku 65 tundi (sealhulgas 9 tundi iseseisvat tööd)

Tunnistuse saamiseks tuleb losaleda veebiloengutes ja esitada ning kaitsta iseseisev töö.

Veebikoolituseks on vajalik internet, arvutil heli kuulamise võimalus kõlaritest või kõrvaklappidest ning kaamera olemasolu. Loengutel peab olema kaamera sees nii, et osaleja oleks terve loengu aja nähtav.
Enamus loengutest toimub reaalajas, nii et järelvaatamise võimalust ei ole.
Kestus: 65 tundi
Sihtrühm: koduõed
Hind km-ga: 400 €
Koht: VEEBIKOOLITUS, Webex Meet
Koolitajad: Angela Paulin, Anžela Kaminskas, Diana Gusseinova, Kadri Oras, Kateriin Sinka-Kaldmäe, Lilia Leppsaar, Made Bambus, Marianne Annion,
Tutvustus: Koduõenduse eesmärgid, väärtused ja koduõe roll. Koduõenduse töökorraldus ja tegevusjuhend. Andmekaitse. Litsentsi taotlemine. Koostöö vajadus koduõenduses. Abivahendid. Juhtumikorraldus ja sellega seotud juriidilised aspektid. Koduõenduse dokumentatsioon.
Koduõenduse kvaliteet ja selle tagamine. Kukkumisrisk, selle ennetamine. Lamatiste tekkimise risk. InterRAI kasutamine. 3N kasutamise võimalused koduõenduses. Infektsioonikontroll koduõenduses. Interdistsiplinaarne meeskonnatöö. Ennastsäästev ning abistav suhtlemine patsiendi ning tema lähedastega.
Iseseisvate tööde arutelu

KOOLITUSE PROGRAMM TÄIENEB PIDEVALT!

Ajakava:
27.10
14:00 - 16:00     Koduõendusteenus (Koolitaja: Lilia Leppsaar)

28.10
14:00 - 16:00     Koduõenduse töökorraldus Eestis, koduõe visiit (Koolitaja: Lilia Leppsaar)

29.10
14:00 - 16:00     Õendustegevused (Koolitaja: Lilia Leppsaar)

02.11
14:00 - 16:00     Ennastsäästev ning abistav suhtlemine patsiendi ja perega (Koolitaja: Marianne Annion)

09.11
14:00 - 16:00     Koduõenduse kvaliteetja selle tagamine. Kukkumis- ja lamatisrisk (Koolitaja: Lilia Leppsaar)

10.11
14:00 - 16:00     Koduõenduslugu, lamatiste riski hindamine (Koolitaja: Lilia Leppsaar)

11.11
14:00 - 16:15     Meeskonnatöö (Koolitaja: Lilia Leppsaar)

13.11
13:00 - 16:00     InterRAI (Koolitaja: Lilia Leppsaar)

17.11
14:00 - 16:00     NANDA koduõenduses (Koolitaja: Angela Paulin)

18.11
14:00 - 16:15     Tervishoiuteenuse osutamisega seotud infektsioonid. Koduõendus ja nakkuste leviku ohud. Käte hügieen. Desifektantide kasutamine (Koolitaja: Anžela Kaminskas)

01.12
13:00 - 14:30     Loeng
14:30 - 16:00     Juhtumikorraldus (Koolitaja: Kadri Oras)

02.12
14:00 - 16:15     Kaitsekinnaste ja teiste isikukaitsevahendite kasutamine. Tööriietuse mikrobioloogilised riskid. Tervishoiutöötaja nakatumisriskid ja tööalane kokkupuutejuhtum (Koolitaja: Diana Gusseinova)

07.12
14:00 - 16:00     Iseseisvate tööde arutelu ja tagasiside (Koolitaja: Lilia Leppsaar)

08.12
13:00 - 14:30     Loeng
14:30 - 16:00     Koduõendus kui teenus haigekassa kontekstis (Koolitaja: Made Bambus)

09.12
13:00 - 14:00     Abivahendite hüvitamine (Koolitaja: Kateriin Sinka-Kaldmäe)
14:00 - 15:00     Andmekaitse