Kui teil esinevad ükskõik millised viirushaiguste tunnused, siis palume koolitustele mitte tulla!

Raseduse ja lapse sünniga seotud kriisid. Nõustamispsühholoogia põhitõed rasedus- ja sünnitusnõustamise läbiviimisel. UUS!

Vabu kohti ei ole.
Vabad kohad tekivad juhul, kui keegi loobub osalemisest.
Tulge aeg-ajalt vaatama.
Eesmärk: anda ülevaade raseduse ja lapse sünniga seotud kriisidest ning õppida rakendama erialaseks tööks vajalikke nõustamisoskuseid.
Kestus: 7 tundi
Sihtrühm: arstid, õendustöötajad
Hind km-ga: 90 €
Koht: Koolitusosakonna õppeklass
MC0155 (Magdaleena üksus, C korpus, I korrus)
Koolitajad: Kristiina Uriko,
Tutvustus: • kriisiolukorrast tulenevad emotsionaalsed ja käitumuslikud tüüpreaktsioonid;
• kuidas saada aru, et raseduse ja lapse sünniga seotud kriisiga ei tule patsient iseseisvalt toime;
• kuidas osutada raseduse ja lapse sünniga seotud kriisi puhul esmast abi ning motiveerida patsienti ja ka tema lähedasi;
• kuidas sõnumeid edastada olukorrale vastavalt ehk milliste eripäradega tuleks arvestada
kriisinõustamisel (n. raskete sõnumite edastamine, toetamine otsuste tegemisel, ravijuhiste edastamine);
• nõustaja tehnikad läbipõlemise vältimiseks ja iseenda tasakaalustamiseks.


Kristiina Uriko omab lisaks psühholoogi töökogemusele ka meditsiinivaldkonnas töötamise kogemust. Ta on publitseerinud oma töid pere- ja tervisepsühholoogia teemadel nii Eestis kui ka mujal maailmas ning osalenud ettekannetega nii kohalikel kui ka rahvusvahelistel erialakonverentsidel
Ajakava: 09:00 - 10:30     Kriisiolukorrast tulenevad emotsionaalsed ja käitumuslikud tüüpreaktsioonid (Koolitaja: Kristiina Uriko)
10:30 -      kohvipaus
10:45 - 12:15     Kuidas saada aru, et rasedusega seotud kriisiga ei tule patsient iseseisvalt toime (Koolitaja: Kristiina Uriko)
12:15 -      lõuna
13:00 - 14:30     Kuidas osutada rasedusega seotud kriisi puhul esmast abi ning seejuures motiveerida patsienti ja ka tema lähedasi (Koolitaja: Kristiina Uriko)
14:30 -      paus
14:35 - 15:20     Nõustaja eneseabi tehnikad iseenda aitamiseks (Koolitaja: Kristiina Uriko)