Kui teil esinevad ükskõik millised viirushaiguste tunnused, siis palume koolitustele mitte tulla!

Patsiendi nõustamise põhitõed. Kuidas olla sõbralik ja saavutada tulemus? TÄIENDATUD!


Toimumisaeg:
22.10.20 
Vabad kohad: 4
Eesmärk: õppida selgeks põhilised nõustamisoskused. Nõustamise põhitõed on universaalsed ja sobivad rakendamiseks erinevates olukordades.
Kestus: 8 tundi
Sihtrühm: arstid, spetsialistid
Hind km-ga: 90 €
Koht: Koolitusosakonna õppeklass
MC0155 (Magdaleena üksus, C korpus, I korrus)
Koolitajad: Elina Malleus, psühholoog
Tutvustus: • tulemusliku nõustamise põhimõtted;
• mida sõbralikkus eneses kannab?
• patsiendikesksed nõustamistehnikad:
o hea suhte loomine,
o muutustele kaasa aitav info edastamise viis,
o sobivate küsimuste esitamine,
o teiste osapoolte vaatenurkade mõistmine ja mõistmise väljendamine;
• võimalikud kitsaskohad ja nende lahendusvõimalused;
• arutelu praktiliste näidete üle.

Ajakava: 09:30 - 11:00     tulemusliku nõustamise põhimõtted;
11:00 - 11:15     kohvipaus
11:15 - 12:45     hea suhte loomine ja tulemusliku info jagamine;
12:45 - 13:15     lõuna
13:15 - 14:45     sobivate küsimuste esitamine;
14:45 - 14:50     paus
14:50 - 16:00     võimalikud kitsaskohad ja nende lahendusvõimalused;