Kui koolitus toimub auditooriumis, palume teil tulla kohale vaid täiesti tervena ning jääda koju ükskõik millise viirushaiguse tunnuste korral

Koduõdede koolitus 2020. VEEBIKOOLITUS


Toimumisaeg:
27.10.20
28.10.20
29.10.20
10.12.20 
Vabad kohad: 2
Eesmärk: Koolituse maht kokku 65 tundi (sealhulgas 9 tundi iseseisvat tööd)

Tunnistuse saamiseks tuleb losaleda veebiloengutes ja esitada ning kaitsta iseseisev töö.

Veebikoolituseks on vajalik internet, arvutil heli kuulamise võimalus kõlaritest või kõrvaklappidest ning kaamera olemasolu. Loengutel peab olema kaamera sees nii, et osaleja oleks terve loengu aja nähtav.
Enamus loengutest toimub reaalajas, nii et järelvaatamise võimalust ei ole.
Kestus: 65 tundi
Sihtrühm: koduõed
Hind km-ga: 400 €
Koht: VEEBIKOOLITUS, Webex Meet
Koolitajad: Lilia Leppsaar
Tutvustus: Koduõenduse eesmärgid, väärtused ja koduõe roll. Koduõenduse töökorraldus ja tegevusjuhend. Andmekaitse. Litsentsi taotlemine. Koostöö vajadus koduõenduses. Abivahendid. Juhtumikorraldus ja sellega seotud juriidilised aspektid. Koduõenduse dokumentatsioon.
Koduõenduse kvaliteet ja selle tagamine. Kukkumisrisk, selle ennetamine. Lamatiste tekkimise risk. InterRAI kasutamine. 3N kasutamise võimalused koduõenduses. Infektsioonikontroll koduõenduses. Interdistsiplinaarne meeskonnatöö. Ennastsäästev ning abistav suhtlemine patsiendi ning tema lähedastega.
Iseseisvate tööde arutelu

KOOLITUSE PROGRAMM TÄIENEB PIDEVALT!

Ajakava:
27.10
14:00 - 16:00     Koduõendusteenus (Koolitaja: Lilia Leppsaar)

28.10
14:00 - 16:00     Koduõenduse töökorraldus Eestis, koduõe visiit (Koolitaja: Lilia Leppsaar)

29.10
14:00 - 16:00     Õendustegevused (Koolitaja: Lilia Leppsaar)
Lisa materjalid:       Koduõdede ajakava_oktoober.xlsx