Kui teil esinevad ükskõik millised viirushaiguste tunnused, siis palume koolitustele mitte tulla!

Kuidas lugeda uuringuartiklit ja tõlgendada tulemusi


Toimumisaeg:
19.-20.09.19 
Vabad kohad: 4
Kestus: 16 tundi
Sihtrühm: tervishoiutöötajad
Hind km-ga: 138 €
Koht: Silmakliiniku pööningusaal, RC0605 (Ravi üksus, C korpus, VI korrus)
Koolitajad: Marika Tammaru
Tutvustus: Koolituse sihtgrupiks on tervishoiutöötajad, kes on huvitatud kriitilise hindamise oskusest artiklite lugemisel.
Koolitus toimub uuringuartiklite analüüsi vormis. Keskendutakse püstitatud uurimisküsimusele, uurimiskavandile, andmekogumise ja -analüüsi meetoditele. Arutletakse erinevalt kavandatud uuringute võimaluste ja piirangute üle, näidete varal seletatakse lahti kasutatavamad statistilised testid ja usaldusvahemiku ning statistilise usaldustõenäosuse mõisted. Pööratakse tähelepanu uuringu põhjal tehtud järeldustele, nende üldistatavusele tulenevalt uuringukavandist ja valimivõtust.

Kuraator: Marika Tammaru, teadusosakonna juhataja

Ajakava:
19.09
10:00 - 14:00     Kuidas lugeda uuringuartiklit ja tõlgendada tulemusi (Koolitaja: Marika Tammaru)

20.09
09:00 - 15:30     Kuidas lugeda uuringuartiklit ja tõlgendada tulemusi (Koolitaja: Marika Tammaru)