Osalejana arenguvestlusel. Kuidas aidata kaasa arenguvestluse õnnestumisele? UUS!

Toimumisaeg:
24.09.19 
Vabad kohad: 10
Eesmärk: selgitada, millist kasu võiksid osapooled arenguvestluselt saada ning kuidas võiksid õnnestunud arenguvestlused aidata kaasa terve organisatsiooni toimimisele.
Kestus: 4 tundi
Sihtrühm: kõik soovijad
Hind km-ga: 48 €
Koht: Koolitusosakonna õppeklass
MC0155 (Magdaleena üksus, C korpus, I korrus)
Koolitajad: kõik soovijad
Tutvustus: Enamikus suurtes organisatsioonides kasutatakse arenguvestlusi kui ühte juhtimisinstrumenti teiste, igapäevaste juhtimistegevuste kõrval. Arenguvestluste teema tekitab sageli arusaamatusi, mis see on, milleks vaja ja kuidas seal peaks käituma. Käesolev koolitus vaatab arenguvestluste teemat osaleja vaatenurgast, kuna tegelikult on arenguvestluse õnnestumiseks vaja ikkagi kahte osapoolt. Ühest küljest on arenguvestluse näol tegu juhtimisinstrumendiga, mida kasutab antud hetkel vestlust läbi viiv juht. Samal ajal on teisest küljest lähenedes väga tähtis osapool töötaja, kelle aktiivne osalemine annab suure panuse arenguvestluse õnnestumisele.