Kui teil esinevad ükskõik millised viirushaiguste tunnused, siis palume koolitustele mitte tulla!

Tulemuslik ja innustav arenguvestlus


Toimumisaeg:
17.09.19 
Vabad kohad: 5
Eesmärk: : pakkuda välja uusi võimalusi inimeste juhtimisel, arendamisel ja motiveerimisel läbi arenguvestluste ning anda osalejatele ettekujutus vestluste käiku mõjutavatest psühholoogilistest teguritest.
Kestus: 7 tundi
Sihtrühm: juhid
Hind km-ga: 90 €
Koht: Koolitusosakonna õppeklass
MC0155 (Magdaleena üksus, C korpus, I korrus)
Koolitajad: Jaana Susanna Liigand-Juhkam,
Tutvustus: Üks oluline juhi suhtlemise valdkonda kuuluv tööriist on arenguvestlus, mis küll ei asenda igapäevast suhtlemist, vaid on sellele heaks ja vajalikuks täienduseks. Millised on arenguvestluse eesmärgid, mis on organisatsioonis juba paika pandud, kuidas reaalselt tagada nende eesmärkideni jõudmine vestluse käigus ning kuidas tulla toime erinevate psühholoogiliste barjääridega, mis arenguvestluste teemat varjutavad – need ongi kõnealuse koolituse põhiküsimused.
Teemad:
• arenguvestlus kui üks juhi tööriistadest;
• arenguvestluste olemus, vestluste liigid;
• vajadus arenguvestluste järele – eesmärgid, tagaside, motivatsioon, suhted;
• arenguvestlusteks ette valmistamine;
• psühholoogilised tegurid arenguvestluste temaatikas;
• tulemusliku suhtlemise tehnikad (aktiivne kuulamine, küsimine, peegeldamine);
• positiivse ja negatiivse tagasiside olemus ja edastamise viisid;
• reaktsioonid tagasisidele, toimetulek sellega;
• kokkuvõtete tegemine arenguvestlustest.

Ajakava: 10:00 - 12:00     arenguvestlus kui üks juhi tööriistadest; (Koolitaja: Jaana Susanna Liigand-Juhkam)
12:00 -      lõuna
12:30 - 14:15     tulemusliku suhtlemise tehnikad; (Koolitaja: Jaana Susanna Liigand-Juhkam)