Kui teil esinevad ükskõik millised viirushaiguste tunnused, siis palume koolitustele mitte tulla!

Eaka toimetulek ja teenuste vajadus


Toimumisaeg:
30.09.19 
Vabad kohad: 5
Eesmärk: koolitusel antakse ülevaade erinevatest võimalustest, mis aitavad vähenenud toimetulekuvõimega eakal inimesel iseseisvalt, pere või sotsiaaltöötaja organiseeritud teenuste abil paremini hakkama saada.
Kestus: 8 tundi
Sihtrühm: õendustöötajad, tugispetsialistid
Hind km-ga: 90 €
Koht: V.Tuppitsa auditoorium
Ravi üksus, H korpuse I korrus
Koolitajad: Eve Karmo, Jaanika Pael, Johanna Kraas, Milvi Toomik, Raili Raadik,
Tutvustus: • dementsusega kaasnevate kognitiivsete ja füüsiliste võimete langusest vähenenud toimetulekuvõime;
• kuulmislangus ja elukvaliteet. Kuulmisabivahendite saamine;
• kellele milline teenus – õendusabi, hooldekodu, koduõendus, koduhooldus? Kuidas teenusele saada?
• sotsiaalhoolekanne.

Kuraator: Ruth Pärs, I õendusabi osakonna õendusjuht

Ajakava: 09:00 - 09:30     Kuulmislangus (Koolitaja: Johanna Kraas)
09:30 - 10:00     Elukvaliteet ja kuulmisabivahendite saamine (Koolitaja: Raili Raadik)
10:00 - 10:15     Kohvipaus
10:15 - 12:00     Dementsusega kaasnevate kognitiivsete ja füüsiliste võimete langusest vähenenud toimetulekuvõime (Koolitaja: Jaanika Pael)
12:00 - 12:45     Lõuna
12:45 - 14:25     Loeng jätkub (Koolitaja: Jaanika Pael)
14:25 - 14:30     Paus
14:30 - 15:10     Kellele milline teenus ja kuidas seda saada? Õendusabi ABC (Koolitaja: Eve Karmo)
15:10 - 15:50     Sotsiaalhoolekande võimalused haiglas ja Eestis (Koolitaja: Milvi Toomik)