Mootorsõiduki juhi terviseseisund ja liiklusvõime


Toimumisaeg:
07.05.19 
Vabad kohad: 13
Eesmärk: täiendada teadmisi tervisehäiretest, mis mõjutavad mootorsõidukijuhi liiklusvõimet.
Kestus: 8 tundi
Sihtrühm: arstid
Hind km-ga: 90 €
Koht: V.Tuppitsa auditoorium
Ravi üksus, H korpuse I korrus
Koolitajad: Eve Sooba, Karin Sarapuu, Kristel Harak, Liisa Eesmaa,
Tutvustus: juhilubade kategooriad ning erinevad tervisenõuded, tervisest tuleneva liiklusohutuse aspektist olulisemad funktsioonid (nägemisfunktsioon, kognitsioon, motoorne funktsioon) ning neid mõjutavad terviseseisundid:
• silmahaigused;
• ravimite kõrvaltoimed;
• neuroloogilised ja psühhiaatrilised seisundid;
• kardiovaskulaarsed seisundid;
• uneapnoe;
• metaboolsed seisundid, neerupuudulikkus;
• luu-lihaskonna seisundid.Ajakava: Ajakava 08:30 - 09:00     Registreerumine
09:00 - 09:10     Sissejuhatus (Koolitaja: Karin Sarapuu)
09:10 - 10:40     Mootorsõidukijuhi hindamine tugiliikumiselundkonna aspektist. Haigused ja seisundid, mis võivad mõjutada liiklusohutust mootorsõiduki juhtimisel. (Koolitaja: Eve Sooba)
10:40 - 11:00     Kohvipaus
11:00 - 12:00     Seonduv seadusandlus, nõuded mootorsõidukijuhi terviseseisundile. Mootorsõidukijuhi tervisetõendi vormistamine, tõendi kehtivuse peatamine. Uneapnoe. (Koolitaja: Karin Sarapuu)
12:00 - 12:45     Ravimid ja liiklusohutus (Koolitaja: Liisa Eesmaa)
12:45 - 13:30     Lõuna
13:30 - 14:45     Sünkoop, kardiovaskulaarsed seisundid, metaboolsed seisundid, neerupuudulikkus. Neuroloogilised ja psühhiaatrilised seisundid, mootorsõidukijuhi kognitiivse seisundi hindamine. (Koolitaja: Karin Sarapuu)
14:45 - 15:00     Paus
15:00 - 15:45     Nägemisfunktsiooni hindamine liiklusohutuse võtmes (Koolitaja: Kristel Harak)
15:45 - 16:00     Diskussioon (Koolitaja: Karin Sarapuu)