Suitsiid – ennetatav või paratamatus? UUS!

Toimumisaeg:
21.05.19 
Vabad kohad: 2
Eesmärk: koolituse läbinu teab suitsiidi põhjustavaid tegureid, oskab märgata suitsiidi ohu- ja riskitegureid ja teab võimalikke lahendusi olukordadega toimetulekul.
Kestus: 8 tundi
Sihtrühm: õendustöötajad
Hind km-ga: 90 €
Koht: Koolitusosakonna õppeklass
MC0155 (Magdaleena üksus, C korpus, I korrus)
Tutvustus: • suitsiidi põhjustavad tegurid;
• suitsiidi riski hindamine;
• alkohol ja suitsiid;
• suhtlemine suitsidaalse inimesega;
• suitsiidi ennetamine tervishoius;
• enesetappude müüdid ja tegelikkus;
• abi ja suunamine.

Koolitaja: Marianne Annion, vaimse tervise õde, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud