Töösuhted ja õiguskeskkond

Toimumisaeg:
14.02.19 
Vabad kohad: 35
Eesmärk: anda kontsentreeritud praktilise suunitlusega ülevaade töösuhete õiguslikust regulatsioonist ja viimaste aastate muudatustest antud valdkonna õigusaktides. Koolituse alateemade juures lisanduvad teoreetilistele seisukohtadele asjakohased näited kohtupraktikast, töövaidluskomisjonide lahenditest, Tööinspektsiooni juhenditest ja soovitustest. Samuti tuuakse koolituse käigus erinevaid näiteid töösuhete praktikast ja antakse soovitusi kerkinud õiguslike probleemide korrektseks lahendamiseks.
Kestus: 5 tundi
Sihtrühm: kõik soovijad
Hind km-ga: 80 €
Koht: V.Tuppitsa auditoorium
Ravi üksus, H korpuse I korrus
Koolitajad: Madis Kallion, EBS juhtimise õppetooli lektor; Marika Žmenja, Ida-Tallinna Keskhaigla jurist
Tutvustus: • tööõiguse põhimõtted, allikad ja areng;
• töötamise erivormid ja lepingud;
• töölepingu sõlmimine, lepingu tingimused;
• töö-ja puhkeaja korraldus;
• puhkuste liigid, puhkuse võimaldamine;
• palga maksmine, lähetuse kord;
• töölepingu lõpetamise alused;
• töölepingu ülesütlemine, tähtajad ja hüvitised.