Töösuhted ja õiguskeskkond


Toimumisaeg:
14.02.19 
Vabad kohad: 35
Eesmärk: anda kontsentreeritud praktilise suunitlusega ülevaade töösuhete õiguslikust regulatsioonist ja viimaste aastate muudatustest antud valdkonna õigusaktides. Koolituse alateemade juures lisanduvad teoreetilistele seisukohtadele asjakohased näited kohtupraktikast, töövaidluskomisjonide lahenditest, Tööinspektsiooni juhenditest ja soovitustest. Samuti tuuakse koolituse käigus erinevaid näiteid töösuhete praktikast ja antakse soovitusi kerkinud õiguslike probleemide korrektseks lahendamiseks.
Kestus: 5 tundi
Sihtrühm: kõik soovijad
Hind km-ga: 80 €
Koht: V.Tuppitsa auditoorium
Ravi üksus, H korpuse I korrus
Koolitajad: Madis Kallion, Marika Žmenja,
Tutvustus: • tööõiguse põhimõtted, allikad ja areng;
• töötamise erivormid ja lepingud;
• töölepingu sõlmimine, lepingu tingimused;
• töö-ja puhkeaja korraldus;
• puhkuste liigid, puhkuse võimaldamine;
• palga maksmine, lähetuse kord;
• töölepingu lõpetamise alused;
• töölepingu ülesütlemine, tähtajad ja hüvitised.

Ajakava: Ajakava 10:00 - 11:30     Töösuhted ja õiguskeskkond (Koolitaja: Madis Kallion)
11:30 -      Kohvipaus
12:00 - 13:30     Töösuhted ja õiguskeskkond (Koolitaja: Madis Kallion)
13:30 -      Paus
13:45 - 14:30     Töötaja ja tööandja õigused, kohustused ja vastutus (Koolitaja: Marika Žmenja)