Kui teil esinevad ükskõik millised viirushaiguste tunnused, siis palume koolitustele mitte tulla!

Ravimite kliinilised uuringud ja kliiniliste uuringute head tavad. GCP R2


Toimumisaeg:
27.11.19
28.11.19 
Vabad kohad: 29
Kestus: 16 tundi
Sihtrühm: arstid, õendustöötajad
Hind km-ga: 138 €
Koht: V.Tuppitsa auditoorium
Ravi üksus, H korpuse I korrus
Koolitajad: Arrak Mihkel/ Tagel Katrin, Katrin Kaarna, Katrin Kaarna, Marika Tammaru, Riina Janno, Tiina Uuetoa, Ülle Helena Meren,
Tutvustus: • ravimite uurimise etapid. Prekliinilised uuringud, 1.–4. faasi kliinilised uuringud;
• biosaadavus, bioekvivalentsus ja ohutus;
• kliiniliste uuringute põhimõtted;
• kliiniliste uuringute head tavad (Good Clinical Practice) – uuringu läbiviimise ja tulemuste dokumenteerimise standard;
• kliinilisi ravimiuuringuid käsitlevad Eesti õigusaktid ja Ravimiameti roll;
• meditsiinieetika kaasaegsed vaated, eetikakomitee roll kliinilise uuringu läbiviimisel;
• kliinilise ravimiuuringu monitoorimine;
• uuringukeskuse audit ja inspektsioon;
• uuringuravim. Sponsori roll.

Kuraator: Tiina Uuetoa, südamekeskuse juhataja; Pille Aavik, teadusosakonna spetsialist

Ajakava:
27.11
08:30 - 09:00     Registreerimine
09:00 - 09:10     Sissejuhatus (Koolitaja: Tiina Uuetoa)
09:10 - 10:30     Kliiniliste uuringute põhimõtted (Koolitaja: Tiina Uuetoa)
10:30 - 10:45     Kohvipaus
10:45 - 11:25     Ravimite uurimise etapid. Prekliinilised uuringud. Ohutuse uuringud. Biosaadavus, bioekvivalentsus, efektiivsus. Uuringuravim (Koolitaja: Ülle Helena Meren)
11:25 - 12:00     Uuritavate valik kliinilises uuringus (Koolitaja: Tiina Uuetoa)
12:00 - 12:45     Lõuna
12:45 - 14:15     Uuringuid käsitlevad Eesti õigusaktid, kliiniliste uuringute head tavad (GCP). Ravimiameti roll. (Koolitaja: Arrak Mihkel/ Tagel Katrin)
14:15 - 14:25     Paus
14:25 - 15:45     Ravimuuringute disain. Statistika kliinilistes ravimuuringutes (Koolitaja: Marika Tammaru)
15:45 - 16:00     Arutelu

28.11
09:30 - 09:50     Kliiniliste uuringute arengusuunad maailmas ja Eestis (Koolitaja: Katrin Kaarna)
09:50 - 10:30     Eetikakomiteed – mida on kõige olulisem teada (Koolitaja: Katrin Kaarna)
10:30 - 10:45     Kohvipaus
10:45 - 11:30     Teadva nõusoleku protsess uuringukeskuses. arutelu (Koolitaja: Katrin Kaarna)
11:30 - 12:15     Nõuded uuringukeskusele. Uuringu dokumentatsioon (Koolitaja: Riina Janno)
12:15 - 13:00     Lõuna
13:00 - 13:45     Kliiniliste uuringute monitoorimine (Koolitaja: Riina Janno)
13:45 - 14:30     Kliiniliste uuringute kvaliteedi tagamine (Koolitaja: Riina Janno)
14:30 - 14:40     Paus
14:40 - 15:30     Uuringu läbiviimise protsess (Koolitaja: Katrin Kaarna)
15:30 - 16:00     Teadmiste lühikontroll ja arutelu (Koolitaja: Katrin Kaarna)