Kui teil esinevad ükskõik millised viirushaiguste tunnused, siis palume koolitustele mitte tulla!

Suitsiid – ennetatav või paratamatus?


Toimumisaeg:
08.10.19 
Vabad kohad: 3
Eesmärk: koolituse läbinu teab suitsiidi põhjustavaid tegureid, oskab märgata suitsiidi ohu- ja riskitegureid ja teab võimalikke lahendusi olukordadega toimetulekul.
Kestus: 8 tundi
Sihtrühm: õendustöötajad
Hind km-ga: 90 €
Koht: V.Tuppitsa auditoorium
Ravi üksus, H korpuse I korrus
Koolitajad: Marianne Annion,
Tutvustus: • suitsiidi põhjustavad tegurid;
• suitsiidi riski hindamine;
• alkohol ja suitsiid;
• suhtlemine suitsidaalse inimesega;
• suitsiidi ennetamine tervishoius;
• enesetappude müüdid ja tegelikkus;
• abi ja suunamine.

Koolitaja: Marianne Annion, vaimse tervise õde, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud

Ajakava: 09:00 - 10:30     Suitsiidi olemus ja põhjustavad tegurid (Koolitaja: Marianne Annion)
10:30 - 10:45     Kohvipaus
10:45 - 12:15     Suitsiidi riskitegurid. Suitsiidiriski hindamine (Koolitaja: Marianne Annion)
12:15 - 13:00     Lõuna
13:00 - 14:30     Alkohol ja suitsiid (Koolitaja: Marianne Annion)
14:30 - 14:45     Paus
14:45 - 16:15     Suitsiidi ennetamine tervishoius, abi ja suunamine (Koolitaja: Marianne Annion)