Suitsiid – ennetatav või paratamatus? UUS!

Vabu kohti ei ole
Vabad kohad tekivad juhul, kui keegi loobub osalemisest.
Tulge aeg-ajalt vaatama.
Eesmärk: koolituse läbinu teab suitsiidi põhjustavaid tegureid, oskab märgata suitsiidi ohu- ja riskitegureid ja teab võimalikke lahendusi olukordadega toimetulekul.
Kestus: 8 tundi
Sihtrühm: õendustöötajad
Hind km-ga: 90 €
Koht: V.Tuppitsa auditoorium
Ravi üksus, H korpuse I korrus
Tutvustus: • suitsiidi põhjustavad tegurid;
• suitsiidi riski hindamine;
• alkohol ja suitsiid;
• suhtlemine suitsidaalse inimesega;
• suitsiidi ennetamine tervishoius;
• enesetappude müüdid ja tegelikkus;
• abi ja suunamine.

Koolitaja: Marianne Annion, vaimse tervise õde, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud