Muutuv eesti keel, muutuv arsti keel


Toimumisaeg:
01.02.19 
Vabad kohad: 5
Eesmärk: tajuda ja teadvustada eesti keele kasutust ja suhtlusstiili üleilmastumise ajal, kui kasvab vääritimõistmise oht
Kestus: 4 tundi
Sihtrühm: arstid, õendustöötajad, sekretärid
Hind km-ga: 36 €
Koht: Koolitusosakonna õppeklass
MC0155 (Magdaleena üksus, C korpus, I korrus)
Koolitajad: Krista Kerge,
Tutvustus: Koolitus aitab osalejal tajuda eestikeelse kommunikatsiooni kultuuri- ja rühmaomaseid jooni ning vajadust teadvustada keelekasutust ja suhtlusstiili üleilmastumise ajal, kui kasvab vääritimõistmise oht.
Kuulaja saab ülevaate kirjakeele normist ja selle liikidest, sõnavaranormist ja meditsiini oskussõnavara korrastamisest. Tal on võimalik jaotvara toel, arutelu ja lühiharjutuste kaudu oma kultuuritaju ja keelearusaamisi avardada.
Ajakava: Ajakava 12:30 - 14:00     Keelesuhtlus kultuuris ja rühmades (loeng ja lühiharjutused) (Koolitaja: Krista Kerge)
14:00 - 14:15     kohvipaus
14:15 - 15:00     Kirjakeele norm ja meditsiinisõnavara (loeng ja lühiharjutused) (Koolitaja: Krista Kerge)
15:00 - 15:45     Arutelu, küsimused (Koolitaja: Krista Kerge)