Immuniseerimine tänapäeval


Toimumisaeg:
04.12.18 
Vabad kohad: 13
Eesmärk: koolituse läbinul on tänapäevased teadmised immuniseerimist puudutavatest õigusaktidest ja juhenditest, tänapäevastest põhimõtetest ja sagedamini kasutatavatest vaktsiinidest
Kestus: 16 tundi
Sihtrühm: tervishoiutöötajad
Hind km-ga: 126 €
Koht: V.Tuppitsa auditoorium
Ravi üksus, H korpuse I korrus
Koolitajad: Aino Rõõm,
Tutvustus: Koolituse mahust moodustab 8 tundi iseseisev töö materjalidega enne koolitust.
Koolituse alguses on iseseisva töö kohta test, mille täitmise järgselt väljastatakse tunnistus 16 täiendustunni läbimise kohta.
Testi täitmata jätmise korral saab osaleja tunnistuse 8 täiendustunni kohta.

• vaktsiinide tüübid;
• immuniseerimiskavas olevate vaktsiinide ja vastavate vaktsiinvälditavate haiguste iseloomustus;
• kalendrivälised vaktsiinid;
• riskirühmade vaktsineerimine;
• vaktsiinide kõrvaltoimed, nende registreerimine, vaktsineerimise vastunäidustused;
• reisinõustamine
Kuraator: Aino Rõõm, infektsioonikontrolli osakonna juhataja
Ajakava: Ajakava 08:45 - 09:00     Registreerimine
09:00 - 09:15     Sissejuhatus (Koolitaja: Aino Rõõm)
09:15 - 10:00     Eestis kehtiv immuniseerimiskava ja selle rakendusjuhis. Immuniseerimisalane seadusandlus ja aruandlus. Immuniseerimise läbiviimine ja vastunäidustused ja kõrvaltoimed. Anafülaktiline reaktsioon. Vaktsiinide säilitamine ja transport
10:00 - 10:45     Immuniseerimise olemus, immuunsüsteem, immuunvastus. Vaktsiinide klassifikatsioon ja iseloomustus
10:45 - 11:00     Kohvipaus
11:00 - 11:30     Eesti Riiklik immuniseerimiskava koos vaktsiinide iseloomustusega ja haiguste epidemioloogiaga. Täiskasvanute revaktsineerimine.
11:30 - 12:30     Kalendrivälised vaktsiinid: Gripp, tuulerõuged, puukentsefaliit, marutõbi.
12:30 - 13:00     Lõuna
13:00 - 13:30     Erirühmade vaktsineerimine – immuunpuudulikkusega patsiendid, elundisiirdamisega patsiendid, rasedad ja tervishoiutöötajad
13:30 - 14:20     Reisimisega seotud nakkushaigused ja vaktsineerimine. A-hepatiit, kollapalavik, tüüfus
14:20 - 15:00     Ülesannete lahendamine ja arutelu
15:00 - 16:00     Testülesannete lahendamine. Kursuse lõpetamine