Andmekaitse ja isikuandmete kaitse üldmääruse täitmine.Isikuandmete töötlemine tervishoiuteenuse osutaja poolt UUS!

Toimumisaeg:
29.11.18 
Vabad kohad: 18
Eesmärk: anda teadmisi isikuandmete töötlemise nõuetest, et tagada isikuandmete töötlemise vastavus õigusaktidega või siis ennetada isikuandmete kaitse alaseid rikkumisi.
Kestus: 5 tundi
Sihtrühm: perearstid, arstid, residendid, erialaspetsialistid
Hind km-ga: 66 €
Koht: V.Tuppitsa auditoorium
Ravi üksus, H korpuse I korrus
Koolitajad: Marika Žmenja, jurist
Tutvustus: mõisted (isikuandmed, terviseandmed, töötlemine, tuvastatud/tuvastatav isik jne);
• isikuandmete töötlemise põhimõtted (seaduslikkus, minimaalsus, eesmärgipärasus, ajakohasus jne);
• isikuandmete töötlemise õiguslikud alused (tervishoiuteenuse osutamine, ravimiuuringud, uurimistööd jne);
• isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele (lähedased, riigiasutused, ajakirjandus jne);
• tervishoiuteenuse osutaja kohustused (andmekaitse ametniku määramine, rikkumistest teavitamine jm);
• patsiendi õigused (andmete saamise, parandamise, kaebe-, hüvitise saamise õigus jne);
• tervishoiuteenuse osutaja vastutus (haldus-, kriminaalvastutus);
• näiteid igapäevaelust, arutelud, küsimused – vastused, juristi nõuanded.