Andmekaitse ja isikuandmete kaitse üldmääruse täitmine


Toimumisaeg:
29.11.18 
Vabad kohad: 11
Eesmärk: anda teadmisi isikuandmete töötlemise nõuetest, et tagada isikuandmete töötlemise vastavus õigusaktidega või siis ennetada isikuandmete kaitse alaseid rikkumisi.
Kestus: 5 tundi
Sihtrühm: perearstid, arstid, residendid, erialaspetsialistid
Hind km-ga: 66 €
Koht: V.Tuppitsa auditoorium
Ravi üksus, H korpuse I korrus
Koolitajad: Marika Žmenja, Raul Veeber,
Tutvustus: mõisted (isikuandmed, terviseandmed, töötlemine, tuvastatud/tuvastatav isik jne);
• isikuandmete töötlemise põhimõtted (seaduslikkus, minimaalsus, eesmärgipärasus, ajakohasus jne);
• isikuandmete töötlemise õiguslikud alused (tervishoiuteenuse osutamine, ravimiuuringud, uurimistööd jne);
• isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele (lähedased, riigiasutused, ajakirjandus jne);
• tervishoiuteenuse osutaja kohustused (andmekaitse ametniku määramine, rikkumistest teavitamine jm);
• patsiendi õigused (andmete saamise, parandamise, kaebe-, hüvitise saamise õigus jne);
• tervishoiuteenuse osutaja vastutus (haldus-, kriminaalvastutus);
• näiteid igapäevaelust, arutelud, küsimused – vastused, juristi nõuanded.

Ajakava: Ajakava 10:00 - 10:45     Toimetulek küberohtudega. Räägime lihtsas keeles perearstikeskuses olulistest turvanõuetest. (Koolitaja: Raul Veeber)
10:45 -      kohvipaus
11:00 - 12:30     Isikuandmete töötlemine tervishoiuteenuse osutaja poolt - juristi kommentaarid (Koolitaja: Marika Žmenja)
12:30 -      lõuna
13:00 - 14:30     koolitus jätkub (Koolitaja: Marika Žmenja)