Rasedusega seotud kriisid


Toimumisaeg:
09.11.18 
Vabad kohad: 11
Eesmärk: nõustamisoskuste analüüs ja rakendamine rasedusega seotud kriiside puhul.
Kestus: 7 tundi
Sihtrühm: õed, ämmaemandad
Hind km-ga: 90 €
Koht: Koolitusosakonna õppeklass
MC0155 (Magdaleena üksus, C korpus, I korrus)
Koolitajad: Kristiina Uriko,
Tutvustus: • millised on kriisiolukorrast tulenevad emotsionaalsed ja käitumuslikud tüüpreaktsioonid;
• kuidas saada aru, et rasedusega seotud kriisiga ei tule patsient iseseisvalt toime;
• kuidas osutada rasedusega seotud kriisi puhul esmast abi ning seejuures motiveerida patsienti ja ka tema lähedasi;
• kuidas sõnumeid edastada olukorrale vastavalt ehk milliste infotöötluse eripäradega tuleks arvestada kriisinõustamisel (n. raskete sõnumite edastamine, toetamine otsuste tegemisel, ravijuhiste edastamine);
• mida peaks nõustaja tegema iseenda läbipõlemise vältimiseks ehk milles seisnevad nõustaja eneseabi tehnikad iseenda aitamiseks.
Koolituse läbinu:
• oskab kindlaks teha olukorrad, kus patsient ja/või tema lähedased vajavad kriisi läbimiseks abi;
• oskab rakendada oma töös kriisinõustamise peamisi põhimõtteid;
• oskab analüüsida ning teadlikult suurendada oma potentsiaali keeruliste suhtlusolukordadega tõhusamal toimetulekul;
• oskab rakendada rasedus- ja sünnitusnõustamisel psühholoogiapõhiseid teadmisi ja oskusi igapäevases töös nii patsiendi kui ka tema lähedaste nõustamisel.

Ajakava: Ajakava 09:00 - 10:30     Kriisiolukorrast tulenevad emotsionaalsed ja käitumuslikud tüüpreaktsioonid (Koolitaja: Kristiina Uriko)
10:30 - 10:45     kohvipaus
10:45 - 12:15     Kuidas saada aru, et rasedusega seotud kriisiga ei tule patsient iseseisvalt toime (Koolitaja: Kristiina Uriko)
12:15 - 13:00     lõuna
13:00 - 14:30     Kuidas osutada rasedusega seotud kriisi puhul esmast abi ning seejuures motiveerida patsienti ja ka tema lähedasi (Koolitaja: Kristiina Uriko)
14:30 - 14:35     paus
14:35 - 15:20     Nõustaja eneseabi tehnikad iseenda aitamiseks (Koolitaja: Kristiina Uriko)