Häälepäev 2018. Hääl ja emotsioonid


Toimumisaeg:
16.04.18 
Vabad kohad: 14
Kestus: 8 tundi
Sihtrühm: arstid, spetsialistid
Hind km-ga: 90 €
Koht: V.Tuppitsa auditoorium
Ravi üksus, H korpuse I korrus
Koolitajad: Allan Vurma, Boris Alexander Kleber, Elisabet Reinsalu, Inna Rüü, Kadri Voorand, Krista Peet, Kristel Kalling, Tua Hakanpää,
Tutvustus: Üle tuhande aasta on kõne olnud kõige tähtsam kommunikatsioonivahend inimeste vahel. Inimhääl on biomeetriline nagu sõrmejälg, kandes emotsionaalset lisainfot rääkija kohta. Nii suudame me eristada, kas rääkija on kuri, kurb või õnnelik. Kas see aga on nii lihtne?
Keelt saab jagada kaheks komponendiks, verbaalseks ja vokaalseks (prosoodiaks). Verbaalne komponent põhineb rääkija valitud sõnadel ja annab räägitule mõtte. See, kuidas tekst edasi on antud, on vokaalne komponent, mis võib muuta teksti mõtet, nagu näiteks iroonia korral. Neid komponente integreerivad neuroloogilised protsessid kindlates ajupiirkondades, mida saab uurida funktsionaalse magnetresonanstomograafiaga. Kas see aga on nii keeruline?

• kuidas meie hääl reageerib emotsioonidele ja kuidas emotsioonid mõjuvad häälele, kuidas see kõik on hinnatav fMRT-l;
• kõrva-nina-kurguhaiguste arsti, logopeedi ja psühholoogi roll psühhogeense afoonia ja düsfoonia ning puberfoonia korral;
• sobiliku laulurepertuaari valik algklassides;
• emotsioonide väljendamine muusikas, laulmisel ja näitlejatöös.

Kuraator: Kristel Kalling, kõrva-nina-kurguhaiguste arst

Ajakava: Ajakava 09:30 - 10:00     Registreerimine. Näitus. Tervituskohv
10:00 - 10:15     Avasõnad (Koolitaja: Kristel Kalling)
10:15 - 10:25     Tervitus (Koolitaja: Allan Vurma)
10:25 - 11:25     Ettekanne inglise keeles: Neural systems underlying vocal production and singing skills development (Koolitaja: Boris Alexander Kleber)
11:25 - 12:15     Psühhogeensed häälehäired, arsti ja logopeedi roll
12:15 - 12:45     Kliinilise psühholoogi roll häälehäirete korral (Koolitaja: Krista Peet)
12:45 - 13:00     Muusikaline tervitus
13:00 - 13:45     Lõuna. Näitus
13:45 - 14:30     Ettekanne inglise keeles: Emotional expression in the singing voice: a focus on voice quality (Koolitaja: Tua Hakanpää)
14:30 - 15:00     Algklasside muusikatunni laulurepertuaar laste hääleulatuse profiili vaatepunktist (Koolitaja: Inna Rüü)
15:00 - 15:45     Emotsioonid näitlejatöös (Koolitaja: Elisabet Reinsalu)
15:45 - 16:45     Emotsioonide laulmisel koos muusikalise etteastega (Koolitaja: Kadri Voorand)
16:45 - 17:00     Kokkuvõtte ja lõppsõnad (Koolitaja: Kristel Kalling)