Kuidas lugeda uuringuartiklit ja tõlgendada tulemusi


Toimumisaeg:
12.-13.09.17 
Vabad kohad: 9
Kestus: 16 tundi
Sihtrühm: tervishoiutöötajad
Hind km-ga: 122 €
Koht: Silmakliiniku IV korruse õpperuum
RC0445 (Ravi üksus, C korpuse IV korrus)
Koolitajad: Marika Tammaru
Tutvustus: Koolitus toimub uuringuartiklite analüüsi vormis. Keskendutakse püstitatud uurimisküsimusele, uurimiskavandile, andmekogumise ja -analüüsi meetoditele. Arutletakse erinevalt kavandatud uuringute võimaluste ja piirangute üle, näidete varal seletatakse lahti kasutatavamad statistilised testid ja usaldusvahemiku ning statistilise usaldustõenäosuse mõisted. Pööratakse tähelepanu uuringu põhjal tehtud järeldustele, nende üldistatavusele tulenevalt uuringukavandist ja valimivõtust.
Kuraator: Marika Tammaru, teadusosakonna juhataja

Ajakava: Ajakava
12.09
10:00 - 16:00     Kuidas lugeda uuringuartiklit ja tõlgendada tulemusi (Koolitaja: Marika Tammaru)

13.09
10:00 - 16:00     Kuidas lugeda uuringuartiklit ja tõlgendada tulemusi (Koolitaja: Marika Tammaru)