Kuidas lugeda uuringuartiklit ja tõlgendada tulemusi

Toimumisaeg:
12.-13.09.17 
Vabad kohad: 9
Kestus: 16 tundi
Sihtrühm: tervishoiutöötajad
Hind km-ga: 122 €
Koht: Haldusmaja õppeklass
Ravi tn 18, H korpuse II korrus
Tutvustus: Koolitus toimub uuringuartiklite analüüsi vormis. Keskendutakse püstitatud uurimisküsimusele, uurimiskavandile, andmekogumise ja -analüüsi meetoditele. Arutletakse erinevalt kavandatud uuringute võimaluste ja piirangute üle, näidete varal seletatakse lahti kasutatavamad statistilised testid ja usaldusvahemiku ning statistilise usaldustõenäosuse mõisted. Pööratakse tähelepanu uuringu põhjal tehtud järeldustele, nende üldistatavusele tulenevalt uuringukavandist ja valimivõtust.
Kuraator: Marika Tammaru, teadusosakonna juhataja