Immuniseerimine tänapäeval

Vabu kohti ei ole
Vabad kohad tekivad juhul, kui keegi loobub osalemisest.
Tulge aeg-ajalt vaatama.
Eesmärk: koolituse läbinul on tänapäevased teadmised immuniseerimist puudutavatest õigusaktidest ja juhenditest, tänapäevastest põhimõtetest ja sagedamini kasutatavatest vaktsiinidest
Kestus: 16 tundi
Sihtrühm: tervishoiutöötajad
Hind km-ga: 108 €
Koht: V.Tuppitsa auditoorium
Ravi tn 18, H korpuse I korrus
Koolitajad: Aino Rõõm, Aleksei Nelovkov,
Tutvustus: Koolituse mahust moodustab 8 tundi iseseisev töö materjalidega enne koolitust.
Koolituse alguses on iseseisva töö kohta test, mille täitmise järgselt väljastatakse tunnistus 16 täiendustunni läbimise kohta.
Testi täitmata jätmise korral saab osaleja tunnistuse 8 täiendustunni kohta.

• vaktsiinide tüübid;
• immuniseerimiskavas olevate vaktsiinide ja vastavate vaktsiinvälditavate haiguste iseloomustus;
• kalendrivälised vaktsiinid;
• riskirühmade vaktsineerimine;
• vaktsiinide kõrvaltoimed, nende registreerimine, vaktsineerimise vastunäidustused;
• reisinõustamine
Kuraator: Aino Rõõm, infektsioonikontrolli osakonna juhataja
Ajakava: Ajakava 09:00 - 09:30     Iseseisva töö testülesannete lahendamine (Koolitaja: Aino Rõõm)
09:30 - 10:00     Immuniseerimise olemus, immuunvastus, immuunpreparaadid, uue põlvkonna vaktsiinid (Koolitaja: Aleksei Nelovkov)
10:00 - 10:15     Kohvipaus
10:15 - 11:00     Immuniseerimisalane seadusandlus ja Eestis kehtiv immuniseerimiskava ja selle rakendusjuhis. Immuniseerimise läbiviimine ja vastunäidustused ja kõrvaltoimed (Koolitaja: Aino Rõõm)
11:00 - 11:45     Kalendrivaktsiinid, täiskasvanute revaktsineerimine (Koolitaja: Aleksei Nelovkov)
11:45 - 12:30     Erirühmade vaktsineerimine - immuunpuudulikkusega patsiendid, rasedad ja tervishoiutöötajad (Koolitaja: Aleksei Nelovkov)
12:30 - 13:15     Lõuna
13:15 - 13:30     Testülesannete tulemuste arutelu (Koolitaja: Aino Rõõm)
13:30 - 14:30     Kalendrivälised vaktsiinid: gripp, papilloomiviirus, A-hepatiit, puukentsefaliit (Koolitaja: Aino Rõõm)
14:30 - 15:00     Teetanuse ennetamine traumade puhul ja marutõvevastane vaktsineerimine (Koolitaja: Aino Rõõm)
15:00 - 15:30     Reisimisega seotud nakkushaigused ja vaktsineerimine (Koolitaja: Aino Rõõm)
15:30 - 16:00     Ülesannete lahendamine ja arutelu (Koolitaja: Aino Rõõm)
Lisa materjalid:       0. Immun.kursus sissejuhatus_A.Rõõm.pdf
      1. Immuniseerimine ja vaktsiinid_A.Nelovkov.pdf
      3. Immuniseerimiskava vaktsiinid_A.Nelovkov.pdf
      4. Erirühmade vaktsineerimine_A.Nelovkov.pdf
      5. Gripp_A.Rõõm.pdf
      5. Kalendrivälised_A.Rõõm.pdf
      5. Puukentsefaliit_A.Rõõm.pdf
      6. Marutõbi_A.Rõõm.pdf
      7. Reisimine_A.Rõõm.pdf