Sünnitusaegse lahkliha 3. ja 4. järgu rebendi käsitlus

Toimumisaeg:
23.11.17 
Vabad kohad: 25
Kestus: 7 tundi
Hind km-ga: 140 €
Koht: Konverentsisaal
Ravi tn 18, K korpus (patoloogikumi hoone)
Tutvustus: Teoreetiline kursus.
Lahkliha III ja IV astme rebendi korral on vigastatud lahkliha nahk, tupe limaskest, vaagnapo?hja lihased ja pa?rasoole sfinkter (sulgurlihas) (III aste) vo?i on lisaks vigastatud pa?rasool (IV aste).
Sulgurlihase vigastus on va?ga to?sine vaginaalse su?nnituse tu?sistus, millel vo?ib olla ma?rkimisva?a?rne ja pikaajaline mo?ju naise tervisele ja elukvaliteedile. III ja IV astme lahkliha rebendite esinemise ma?a?r on oluline patsientide ohutusega seotud indikaator. Rebendite esinemissagedust on vo?imalik va?hendada, po?o?rates ta?helepanu riskiteguritele ja su?nnituse vastuvo?tmise taktikatele. Ta?ielik va?ltimine pole siiski vo?imalik. Samas korrektne III ja IV astme rebendite diagnostika, registreerimine ja ravitaktika vo?imaldab va?hendada ebasoovitavaid kaugtagaja?rgi ja tu?sistusi (nt fekaalinkontinentsi). Ta?helepanu tuleb po?o?rata nii ko?rgele kui madalale esinemissagedusele (vo?ib olla seotud aladiagnoosimise ja -raporteerimisega).

Kuraator: Ferenc Szirko, perinataalkeskuse juhataja