Ravimite kliinilised uuringud ja kliiniliste uuringute head tavad. Esmane koolitus

Toimumisaeg:
14.-15.11.17 
Vabad kohad: 4
Kestus: 16 tundi
Sihtrühm: arstid, õendustöötajad
Hind km-ga: 122 €
Koht: V.Tuppitsa auditoorium
Ravi tn 18, H korpuse I korrus
Tutvustus: Teemad:
• ravimite uurimise etapid. Prekliinilised uuringud, 1.–4. faasi kliinilised uuringud;
• biosaadavus, bioekvivalentsus ja ohutus;
• kliiniliste uuringute põhimõtted;
• kliiniliste uuringute head tavad (Good Clinical Practice) – uuringu läbiviimise ja tulemuste dokumenteerimise standard;
• kliinilisi ravimiuuringuid käsitlevad Eesti õigusaktid ja Ravimiameti roll;
• meditsiinieetika kaasaegsed vaated, eetikakomitee roll kliinilise uuringu läbiviimisel;
• kliinilise ravimiuuringu monitoorimine;
• uuringukeskuse audit ja inspektsioon;
• uuringuravim. Sponsori roll.
Kuraator: Tiina Uuetoa, südamekeskuse juhataja