Stoomiga patsiendi õendusabi


Toimumisaeg:
07.11.17 
Vabad kohad: 10
Eesmärk: kaasaegsed teadmised stoomiga patsiendi õendusest, õigetest töövahenditest ja -võtetest.
Kestus: 8 tundi
Sihtrühm: õendus- ja hooldustöötajad
Hind km-ga: 80 €
Koht: Koolitusosakonna õppeklass
MC0155 (Magdaleena üksus, C korpus, I korrus)
Koolitajad: Karmen Mežulis, Ruth Pärs, Tiina Parisvä,
Tutvustus: • stoom, stoomitüübid ja stoomirajamise näidustused;
• stoomiga seotud komplikatsioonid;
• patsiendi ja õe koostöö pre- ja postoperatiivses perioodis;
• toimetulek kodus;
• abivahendite kasutamine;
• stoomihooldus.

Kuraator: Tiina Parisvä, I kirurgiaosakonna stoomiõde

Ajakava: Ajakava 09:00 - 09:30     Mis on stoom. Stoomi tüübid, rajamise põhjused (Koolitaja: Tiina Parisvä)
09:30 - 10:00     Stoomihoolduse üldpõhimõtted (Koolitaja: Tiina Parisvä)
10:00 - 10:30     Võimalikud komplikatsioonid (Koolitaja: Tiina Parisvä)
10:30 - 10:45     Kohvipaus
10:45 - 11:15     Patsiendi ja õe koostöö. Arutelu (Koolitaja: Tiina Parisvä)
11:15 - 12:00     Stoomiga patsiendi elu läbi koduõe silmade (Koolitaja: Ruth Pärs)
12:00 - 12:45     Lõuna
12:45 - 13:15     Erinevad hooldusvahendid: Welland, Coloplast, ConvaTec (Koolitaja: Tiina Parisvä)
13:15 - 14:00     Toitumise olulisus. BBrauni stoomihooldusvahendid (Koolitaja: Karmen Mežulis)
14:00 - 14:30     Praktiline tegevus (Koolitaja: Tiina Parisvä)
14:30 - 15:00     Praktiline tegevus (Koolitaja: Karmen Mežulis)