Koolitus tervishoiutöötajatele perevägivallast


Toimumisaeg:
18.-19.10.17 
Vabad kohad: 12
Eesmärk: Koolituse käigus antakse ülevaade perevägivalla laiemast ühiskondlikust taustast, seda mõjutavatest teguritest, vägivalla lühi- ja pikaajalistest tagajärgedest. Olulisel kohal on praktilised juhised ja juhtumiarutelud, kuidas ära tunda perevägivallajuhtumeid, kuidas toetada ohvrit taastumisprotsessis, kuidas fikseerida vägivalla tagajärjel tekkinud vigastusi, kuidas suurendada meedikute poole pöördunud vägivallaohvrite valmisolekut pöörduda abi saamiseks õiguskaitseorganite poole ning millised on teised abisaamise võimalused Eestis.
Koolitaja on pikaajalise praktilise töökogemusega vägivallaohvrite abistamisel, Eesti esimese naiste varjupaiga asutaja aastal 2002, olles tegelenud ka laiema ühiskondliku perevägivalla-teemalise teavitustööga ning koolitanud spetsialiste alates 2003. aastast.
Kestus: 16 tundi
Sihtrühm: tervishoiutöötajad
Hind km-ga: 122 €
Koht: Koolitusosakonna õppeklass
MC0155 (Magdaleena üksus, C korpus, I korrus)
Koolitajad: Sirje Otstavel,
Tutvustus: • sooline ebavõrdsus ühiskonnas;
• perevägivallaga seotud arengud Eestis alates 2001. aastast: uuringud, olulised muudatused seadusandluses. Ohvrite abistamine ja naiste tugikeskuste tegevus Eestis;
• vägivald lähisuhetes: liigid, soodustavad tegurid, tagajärjed, lühi- ja pikaajalised kulud ühiskonnale;
• paarisuhtes võimu jagunemist mõjutavad tegurid;
• võim ja kontroll, selle liigid. Sundiva kontrolli eripärad. „Intiimne terrorism“. Ohu hindamise kriteeriumid. Vägivaldne vastuhakk. Situatiivne vägivald;
• ohvri abistamise spetsiifika. Tervishoiutöötaja roll;
• probleemid ohvri jaoks. „Miks ta siis ära ei lähe?“;
• juhendmaterjali „Kuidas aidata perekonda, milles esineb vägivalda – juhiseid tervis-hoiutöötajatele“ tutvustus. Praktiliste probleemide lahendamine;
• vägivallatseja: müüdid ja tegelikkus, levinud väärarusaamad;
• meedia mõju;
• kriminaalmenetlus, lähenemiskeeld.

Osalejatele juhendmaterjal: „Kuidas aidata perekonda, milles esineb vägivalda – juhiseid tervishoiutöötajatele“, autorid Sirkka Perttu, Verena Kaselitz, maht 30 lk.

Koolitaja: Sirje Otstavel, Vägivallaennetuse Teabekeskus

Ajakava: Ajakava
18.10
09:00 - 10:30     Sooline ebavõrdsus ühiskonnas. Perevägivallaga seotud arengud Eestis alates 2001.aastast. Ohvrite abistamine ja naiste tugikeskused Eestis (Koolitaja: Sirje Otstavel)
10:30 - 10:45     Kohvipaus
10:45 - 12:15     Vägivald lähisuhetes. Paarisuhtes võimu jagunemist mõjutavad tegurid. Võim ja kontroll. Sundiva kontrolli eripärad. "Intiimne terrorism" (Koolitaja: Sirje Otstavel)
12:15 - 13:00     Lõuna
13:00 - 14:45     Film "Võta mu silmad"
14:45 - 15:00     Paus
15:00 - 16:30     Ohu hindamise kriteeriumid. Vägivaldne vastuhakk. Olukorrast tulenev vägivald. Probleemid ohvri jaoks. "Miks ta siis ära ei lähe?" (Koolitaja: Sirje Otstavel)

19.10
09:00 - 10:30     Ohvri abistamise spetsiifika. Tervishoiutöötaja roll. Juhendamaterjali "Kuidas aidata perekonda, milles esineb vägivalda" tutvustus. Praktiliste probleemide lahendamine (Koolitaja: Sirje Otstavel)
10:30 - 10:45     Kohvipaus
10:45 - 12:15     Seksuaalne vägivald. Vägivalla mõju lastele (Koolitaja: Sirje Otstavel)
12:15 - 13:00     Lõuna
13:00 - 14:30     Vägivallatseja: müüdid ja tegelikkus. Tapmisjuhtumite ennetamise võimalused. Mõrv-enesetapud (Koolitaja: Sirje Otstavel)
14:30 - 14:45     Paus
14:45 - 16:15     Mida saab teha? Vägivald, ohver, vägivallatseja. Meedia mõju. Probleemid kriminaalmenetluse puhul. Lähenemiskeeld (Koolitaja: Sirje Otstavel)