Kohtumeditsiini ja meditsiini seosed. Kohtumeditsiini baasteadmised meedikutele


Toimumisaeg:
18.10.17 
Vabad kohad: 22
Eesmärk: parandada erialadevahelist koostööd.
Sihtgrupp: perearstid, pereõed, arstid, EMO arstid ja õed
Kestus: 8 tundi
Sihtrühm: perearstid, arstid, residendid, erialaspetsialistid
Hind km-ga: 80 €
Koht: Konverentsisaal
Ravi üksus, K korpus (patoloogikumi hoone)
Koolitajad: Kaarina Ristmägi,
Tutvustus: • kohtumeditsiini valdkonnad ja uurimismeetodid;
• õiguslik taust ja surnu lahangule saatmine;
• kohtumeditsiiniline terminoloogia;
• laibal leitavad vigastused erinevat liiki surmade puhul - mehhaanilised vigastused (tömp, terav ja lastevigastus), liiklustrauma (auto, rong), mehhaaniline lämbus, erineva temperatuuri toime, mürgistused.

Ajakava: Ajakava 09:00 - 10:30     Kohtuarstindus Eestis; seaduslik alus; valdkonnad, uurimismeetodid; elavisiku ekspertiis; asitõendi ekspertiis (Koolitaja: Kaarina Ristmägi)
10:30 - 10:45     kohvipaus
10:45 - 12:15     Kohtuarstlik õpetus surmast e kohtuarstlik tanatoloogia (Koolitaja: Kaarina Ristmägi)
12:15 - 13:00     lõunapaus
13:00 - 14:30     Kohtuarstlik õpetus vigastustest e kohtuarstlik traumatoloogia (Koolitaja: Kaarina Ristmägi)
14:30 - 14:45     paus
14:45 - 15:45     Transporditrauma; mehhaaniline lämbus; temperatuuri toime; elektritrauma; mürgistused; laste surmad (Koolitaja: Kaarina Ristmägi)