UUS! Kohtumeditsiini ja meditsiini seosed. Kohtumeditsiini baasteadmised meedikutele

Toimumisaeg:
18.10.17 
Vabad kohad: 22
Eesmärk: parandada erialadevahelist koostööd.
Sihtgrupp: perearstid, pereõed, arstid, EMO arstid ja õed
Kestus: 8 tundi
Sihtrühm: Perearstid, arstid, residendid, erialaspetsialistid
Hind km-ga: 80 €
Koht: Konverentsisaal
Ravi tn 18, K korpus (patoloogikumi hoone)
Koolitajad: Kaarina Ristmägi, patoloog, kohtuarst
Tutvustus: • kohtumeditsiini valdkonnad ja uurimismeetodid;
• õiguslik taust ja surnu lahangule saatmine;
• kohtumeditsiiniline terminoloogia;
• laibal leitavad vigastused erinevat liiki surmade puhul - mehhaanilised vigastused (tömp, terav ja lastevigastus), liiklustrauma (auto, rong), mehhaaniline lämbus, erineva temperatuuri toime, mürgistused.