Koolituskalender - 2019

Aeg Nimetus Sihtrühm Kestus (h) Hind (koos käibemaksuga) Vabad kohad
Oktoober
01.10.19 Osalejana arenguvestlusel. Kuidas aidata kaasa arenguvestluse õnnestumisele? UUS! kõik soovijad 4 48 € 10
02.10.19 Haavaravist pere- ja koduõdedele pereõed 8 90 € 33
02.10.19 Psühhoosis patsiendi õendusabi õendustöötajad 8 90 € 20
03.10.19 EKG diagnostika alused õendustöötajad 8 90 € 24
03.10.19 Harjutused keskendumisvõime parandamiseks. Kuidas olla tasakaalus, vaimselt tugev ja rahulolev? kõik soovijad 3 48 € 14
04.10.19 Õigus kuulda on igas eas. UUS! arstid, õendustöötajad 6 90 € 50
08.10.19 Suitsiid – ennetatav või paratamatus? UUS! õendustöötajad 8 90 € 23
08.10.19 Kaela ja õlavöötme pingete leevendamine ja ennetamine tervishoiutöötajatele tervishoiutöötajad 3 36 € 15
08.10.19 Omastehooldajate koolitus elanikkond 4 0 € 15
09.10.19 Silmahaigustest perearstile perearstid 8 90 € 50
09.10.19 Töötajate vaimne tervis ja toimetulek. UUS! juhid 4 100 € 15
10.10.19 Jalgade tervisest hooldajatele hooldustöötajad 8 90 € 15
10.10.19 Tugi- ja liikumisaparaadi uurimise võimalused radioloogias arstid, õendustöötajad 8 90 € 23
11.10.19 Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega patsient (vene keeles). UUS! arstid, õendustöötajad 6 90 € 11
11.10.19 Erakorralised situatsioonid günekoloogias. UUS! arstid 8 90 € 29
14.10.19 Urtikaaria ja angioödeem arstid 5 66 € 19
15.10.19 Kõhulahtisusega patsient õendustöötajad 8 90 € 13
15.-17.10.19 Koduõdede koolitus. II osa. Koduõenduse kvaliteet koduõed 24 160 € 19
16.10.19 Infektsioonide laboratoorne käsitlus. UUS! perearstid, arstid, residendid, erialaspetsialistid 8 90 € 38
17.10.19 Alaselja valu – miks tekib, kuidas leevendada ja ennetada tervishoiutöötajad 3 36 € 15
17.10.19 Angiograafiast – enne ja pärast protseduuri arstid 5 36 € 6
18.10.19 Neurooftalmoloogia õdedele. UUS! õendustöötajad 8 90 € 34
21.10.19 Allergiast õdedele õendustöötajad 6 90 € 19
22.10.19 Huvitavat osteoporoosist õendustöötajad 5 66 € 17
22.10.19 Väikelapse haigused arstid, õendustöötajad 8 90 € 3
23.10.19 Immuniseerimine tänapäeval tervishoiutöötajad 16 138 € 27
24.10.19 Õendusabi intensiivravis õendustöötajad 8 90 € 30
29.10.19 Stoomiga patsiendi õendusabi õendus- ja hooldustöötajad 8 90 € 10
30.10.19 Enesemeisterlikkus meeskonnatöös kõik soovijad 8 90 € 20
31.10.19 Äge valu arstid, õendustöötajad 8 90 € 28
31.10.19 Teeninduse eripära tervishoiuasutuses UUS! õendustöötajad, tugispetsialistid 6 80 € 20