Koolituskalender - 2019

Aeg Nimetus Sihtrühm Kestus (h) Hind (koos käibemaksuga) Vabad kohad
Oktoober
01.10.19 Osalejana arenguvestlusel. Kuidas aidata kaasa arenguvestluse õnnestumisele? UUS! kõik soovijad 4 48 € 10
01.10.19 Endokrinoloogiakeskuse juubelikonverents arstid, perearstid, erialaspetsialistid 8 0 € 0
02.10.19 Psühhoosis patsiendi õendusabi õendustöötajad 8 90 € 5
02.10.19 Haavaravist pere- ja koduõdedele pereõed 8 90 € 1
03.10.19 EKG diagnostika alused õendustöötajad 8 90 € 0
03.10.19 Harjutused keskendumisvõime parandamiseks. Kuidas olla tasakaalus, vaimselt tugev ja rahulolev? kõik soovijad 3 48 € 5
03.10.19 Südamepuudulikkuse kabineti õe väljaõpe: teoreetilised ja praktilised aspektid õendustöötajad 8 0 € 0
04.10.19 Õigus kuulda on igas eas. UUS! arstid, õendustöötajad 6 90 € 35
04.10.19 NAISTEKLIINIKU KONVERENTS - "215 aastat sünnitusabi - mõõdetav ja mõõtmatu" arstid, perearstid, erialaspetsialistid 7 0 € 13
08.10.19 Suitsiid – ennetatav või paratamatus? UUS! õendustöötajad 8 90 € 0
08.10.19 Omastehooldajate koolitus elanikkond 4 0 € 12
08.10.19 Kaela ja õlavöötme pingete leevendamine ja ennetamine tervishoiutöötajatele tervishoiutöötajad 3 36 € 0
09.10.19 Töötajate vaimne tervis ja toimetulek. UUS! juhid 4 100 € 14
10.10.19 Jalgade tervisest hooldajatele hooldustöötajad 8 90 € 13
10.10.19 Tugi- ja liikumisaparaadi uurimise võimalused radioloogias arstid, õendustöötajad 8 90 € 18
10.10.19 Sügisene tromboosikoolitus Tartus arstid 3 0 € 85
11.10.19 Erakorralised situatsioonid günekoloogias. UUS! arstid 8 90 € 18
11.10.19 Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega patsient (vene keeles). UUS! arstid, õendustöötajad 6 90 € 1
14.10.19 Urtikaaria ja angioödeem arstid 5 66 € 13
15.10.19 Kõhulahtisusega patsient õendustöötajad 8 90 € 0
15.-17.10.19 Koduõdede koolitus. II osa. Koduõenduse kvaliteet koduõed 24 160 € 0
16.10.19 Infektsioonide laboratoorne käsitlus. UUS! perearstid, arstid, residendid, erialaspetsialistid 8 90 € 6
18.10.19 Neurooftalmoloogia õdedele. UUS! õendustöötajad 8 90 € 0
21.10.19 Allergiast õdedele õendustöötajad 6 90 € 0
22.10.19 Huvitavat osteoporoosist õendustöötajad 5 66 € 3
22.10.19 Väikelapse haigused arstid, õendustöötajad 8 90 € 0
23.10.19 Immuniseerimine tänapäeval tervishoiutöötajad 16 138 € 0
24.10.19 Õendusabi intensiivravis õendustöötajad 8 90 € 23
29.10.19 Stoomiga patsiendi õendusabi õendus- ja hooldustöötajad 8 90 € 4
30.10.19 Alaselja valu – miks tekib, kuidas leevendada ja ennetada tervishoiutöötajad 3 36 € 0
30.10.19 Enesemeisterlikkus meeskonnatöös kõik soovijad 8 90 € 18
31.10.19 Äge valu arstid, õendustöötajad 8 90 € 0
31.10.19 Teeninduse eripära tervishoiuasutuses UUS! õendustöötajad, tugispetsialistid 6 80 € 16
31.10.19 Südamepuudulikkuse kabineti õe väljaõpe: teoreetilised ja praktilised aspektid õendustöötajad 8 0 € 0