Koolituskalender - 2017

Aeg Nimetus Sihtrühm Kestus (h) Hind (koos käibemaksuga) Vabad kohad
November
01.11.17 UUS! Mis on podagra? õendustöötajad 6 80 € 0
01.11.17 Intensiivravi workshop õdedele õendustöötajad 8 80 € 14
02.11.17 Tähelepanu häälele. Mõjus telefonisuhtlus. Tulemusliku telefoninõustamise põhimõtted. arstid, õendustöötajad, sekretärid 8 80 € 10
03.11.17 Sisekliiniku XV konverents Arstid, perearstid, erialaspetsialistid 8 25 € 6
06.11.17 Valu ja valuravi (vene keeles) arstid 8 80 € 14
07.11.17 Stoomiga patsiendi õendusabi õendus- ja hooldustöötajad 8 80 € 11
07.11.17 Koronaarhaiguse ja virvendusarütmia antitrombootiline ravi arstid 4 0 € 12
08.11.17 Tähelepanu ja mälu. Leia üles ja kasuta oma tugevusi arstid, spetsialistid 6 80 € 12
09.11.17 UUS!Särav teenindus tervishoiuasutuses klienditeenindajad 8 80 € 5
09.11.17 EKG koolitus arstidele arstid 8 80 € 7
09.11.17 Diabeedi seminar perearstid 5 0 € 40
10.11.17 Ennastsäästev suhtlemine õele õendustöötajad, tugispetsialistid 8 80 € 6
10.11.17 UUS! Uut oftalmoloogias õendustöötajad 8 80 € 8
14.11.17 Suhted ja stress, kuidas neid edukalt juhtida? Head suhted ja toimetulek tööstressiga kõik soovijad 7 80 € 13
14.11.17 Koolitus elanikkonnale: liigesehaige taastusravi elanikkond 2 0 € 74
14.-15.11.17 Ravimite kliinilised uuringud ja kliiniliste uuringute head tavad. Esmane koolitus arstid, õendustöötajad 16 122 € 2
15.11.17 Lapse toitmine esimesel eluaastal. Jätkukoolitus. Probleemsete toitmissituatsioonide lahendamine (vene keeles) arstid, õendustöötajad 8 80 € 16
15.11.17 Koronaarhaiguse ja virvendusarütmia antitrombootiline ravi arstid 4 0 € 109
16.11.17 UUS! Deliiriumi või psühhoosi tõttu ebaadekvaatse patsiendi käsitlus õendustöötajad 8 80 € 7
17.11.17 UUS! Preanalüütikast pereõdedele õendustöötajad 4 44 € 60
17.11.17 UUS! Läbirääkimis- ja argumenteerimisoskused. Arutelude juhtimine juhid, spetsialistid 8 80 € 6
20.11.17 Aparaatne füsioteraapia arstid, õendustöötajad 8 80 € 3
21.11.17 Allergiahaigustest õdedele õendustöötajad 8 80 € 0
22.-23.11.17 Kopsuhaigustest õdedele õendustöötajad 16 122 € 17
23.11.17 Sünnitusaegse lahkliha 3. ja 4. järgu rebendi käsitlus 7 140 € 25
27.-28.11.17 Kardioloogiast perearstidele arstid 16 122 € 0
28.-30.11.17 Koduõdede koolitus II osa. Koduõenduse kvaliteet õendustöötajad 24 160 € 3